Onze diensten

Colpa geeft financiële ondersteuning en begeleidt mensen op het gebied van zorg. Bij Colpa staat de cliënt altijd centraal en dat ziet u ook terug in de werkwijze. De tarieven worden ieder jaar landelijk vastgesteld en kunt u hier vinden.

Bewindvoering

Bewindvoering ofwel beschermingsbewind verlenen wij aan mensen met psychologische, emotionele of sociale problematiek. Verder kunnen dit ook mensen zijn met een verstandelijke handicap of ouderen met dementie.

Lees meer

Mentorschap

Als mentor begeleiden wij mensen en nemen beslissingen over verzorging, verpleging en ook eventuele behandelingen en treden op als persoonlijk begeleider in het multidisciplinair overleg (MDO).

Lees meer

Curatele

Bij cliënten die onder curatele staan is de volledige macht overgedragen. Dit is erg ingrijpend, maar vaak wel de enige uitweg voor de problemen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan.

Lees meer