Inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer verzorgen wij uw financiële administratie. Onze cliënten vragen vrijwillig om hulp, omdat ze zelf hun financiën niet kunnen verzorgen of omdat er tijdelijk ondersteuning nodig is.

 

lees verder

 

Bewindvoering

Bewindvoering ofwel beschermingsbewind verlenen wij aan mensen met psychologische, emotionele of sociale problematiek. Verder kunnen dit ook mensen zijn met een verstandelijke handicap of ouderen met dementie.

 

lees verder

 

Mentorschap

Als mentor begeleiden wij mensen en nemen beslissingen over verzorging, verpleging en ook eventuele behandelingen en treden op als persoonlijk begeleider in het multidisciplinair overleg (MDO).

 

lees verder 

 

Curatele

Bij cliënten die onder curatele staan is de volledige macht overgedragen. Dit is erg ingrijpend, maar vaak wel de enige uitweg voor de problemen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan.

 

lees verder

 

 

 

VRAGEN? WIJ HELPEN
Stel hier uw vraag
Naam
Telefoon
E-mail