Mentorschap

Wat houdt mentorschap in?

Bij een mentorschap behartigt de mentor de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet kan.
Het gaat hierbij niet om geld of eigendommen. Het gaat hierbij voornamelijk om het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Het zijn dus de persoonlijke belangen van de cliënt.

Wie vraagt het Mentorschap aan?

  1. De betrokkene zelf;
  2. De partner van de betrokkene;
  3. De familie van de betrokkene tot in de vierde graad, dus ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten.
  4. De voogd, als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat;
  5. De officier van justitie (alleen in uitzonderlijke gevallen)  Dit is belang als er geen familie meer is , die het verzoek kan doen of als de familieleden goede redenen hebben om het verzoek niet te willen doen. Een reden zou kunnen zijn dat de betrokkene het de familie zeer kwalijk zou nemen en dat hierdoor de familieverhoudingen ernstig zou kunnen schaden.
  6. Tenslotte kan het mentorschap ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden aangevraagd. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zusters), of de voogd het verzoek niet indient.

Meer informatie over mentorschap is via deze link van Rechtspraak.nl te vinden.

Wat kost mentorschap?

Aan het mentorschap zijn kosten verbonden. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter. Wanneer u een minimumuitkering en weinig of geen vermogen heeft, kan het binnen uw beschikbaar budget lastig of onmogelijk zijn  mentorschap te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzonder bijstand voor deze kosten. Als u hier recht op heeft, dan zullen wij deze voor u aanvragen.

Intake kosten eenmalig: €709,06

Kosten per maand: €125,54

Heeft u een zorgvraag voor uzelf, familielid, bekende of cliënt, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen voor verdere informatie. Ook komen wij graag vrijblijvend bij u op bezoek om te horen wat uw wensen zijn en hoe wij u daarin kunnen helpen.