Bewindvoering

Bewindvoering ofwel beschermingsbewind verlenen wij aan mensen met psychologische, emotionele of sociale problematiek. Verder kunnen dit ook mensen zijn met een verstandelijke handicap of ouderen met dementie. Veel bewindvoerders hebben nauwelijks contact met hun cliënt. Wij vinden dit wel belangrijk. Wij willen meer voor u betekenen en bij ons is daarom ook bewindvoering sociaal en persoonlijk.

Als u over internet beschikt, is het mogelijk dat u een inlog krijgt, waardoor u kunt meekijken in uw uitgaven en inkomsten, is dit niet mogelijk, dan zorgen wij voor overzichten hiervan.

Wat kan beschermingsbewind voor mij betekenen?

Wanneer de rechter het verzoek tot onder bewindstelling heeft goedgekeurd en ons als bewindvoerder heeft aangewezen, betekent dit dat wij vanaf dat moment zorg dragen voor uw financiën. Wij beheren uw inkomen, betalen hiervan uw vaste lasten, eventuele schulden, reserveringen en levensonderhoud. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het betalen van de rekeningen, want deze verantwoordelijkheid ligt bij ons. Wij houden hierover contact met bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, uw energiemaatschappij en andere instanties. Ook zorgen wij er voor dat toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere bijstand etc. voor u worden aangevraagd. Daarnaast kijken we of u goed bent verzekerd en sluiten indien nodig een verzekering voor u af.

Wie kan bewind regelen?

  • De betrokkene zelf;
  • De partner van de betrokkene;
  • De familie van de betrokkene tot in de vierde graad, dus ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten.
  • De voogd, als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat;
  • De officier van justitie (alleen in uitzonderlijke gevallen).

Meer informatie over bewindvoering is via deze link op Rechtspraak.nl te vinden.

Wat kost beschermings­bewind?

Aan het beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter. Wanneer u een minimumuitkering en weinig of geen vermogen heeft, kan het binnen uw beschikbaar budget lastig of onmogelijk zijn  de bewindvoering te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten. Als u hier recht op heeft, dan zullen wij, als uw bewindvoerder, deze voor u aanvragen.

Intake kosten eenmalig: €709,06

Kosten per maand: €125,54

Wij zijn er voor u

Heeft u een zorgvraag voor uzelf, familielid, bekende of cliënt, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen voor verdere informatie. Ook komen wij graag vrijblijvend bij u op bezoek om te horen wat uw wensen zijn en hoe wij u daarin kunnen helpen.