Tarieven

Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.

Kosten per maand in 2024:

Bewindvoering – € 133,10
Mentorschap – € 133,10
Bewindvoering en Mentorschap – € 239,48
Curatele – € 239,48

Intake kosten eenmalig in 2024:

Bewindvoering – € 751,41
Mentorschap – € 751,41
Bewindvoering en Mentorschap – € 1351,57
Curatele – € 1351,57