Tarieven

Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.

Kosten per maand in 2022:

Bewindvoering – € 125,54
Mentorschap – € 125,54
Bewindvoering en Mentorschap – € 225,97
Curatele – € 225,97

Intake kosten eenmalig in 2022:

Bewindvoering – € 709,06
Mentorschap – € 709,06
Bewindvoering en Mentorschap – € 1275,34
Curatele – € 1275,34