Tarieven

Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.

Kosten per maand in 2021:

Bewindvoering – € 119,69
Mentorschap – € 119,69
Bewindvoering en Mentorschap – € 215,48
Curatele – € 215,48

Intake kosten eenmalig in 2021:

Bewindvoering – € 676,39
Mentorschap – € 676,39
Bewindvoering en Mentorschap – € 1216,05
Curatele – € 1216,05