Curatele

Soms zijn mensen niet meer in staat om zelfstandig beslissingen te nemen. Denk aan verstandelijk gehandicapten, mensen met de ziekte van Alzheimer, psychiatrisch patiënten of verslaafden. De rechter kan iemand aanwijzen om hun zaken te behartigen.

Als iemand zowel zijn persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kan regelen, kan er via de rechtbank een onder curatele stelling aangevraagd worden.
Persoonlijke zaken zijn bijvoorbeeld een medische behandeling of verpleging.

Wie kan curatele regelen?

  • De betrokkene zelf;
  • De partner van de betrokkene;
  • De familie van de betrokkene tot in de vierde graad, dus ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten.
  • De voogd, als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat;
  • De officier van justitie (alleen in uitzonderlijke gevallen).

Hoe gaat het aanvragen, wijzigen of opheffen in zijn werk?

  • Om curatele aan te vragen moet u een formulier invullen en opsturen naar de rechtbank. Dit formulier is hier te vinden.

Wat kost curatele?

Intake kosten eenmalig: €1275,34

Kosten per maand: €225,97